Hesari| HBL| Turun Sanomat| Puutarha.net| Pankki| YK| KRMail| Undumurut| Aku Ankka| W3Schools| HowStuffWorks| PHP Freaks| Kunta| Lieteasema| Valitus ympäristöluvasta| Virtual-gym.net| Tiedostoja| Kyttääjät| Hill Side Golf| GolfPiste| Saukkolan Kyläyhdistys

Tnn on 8. piv Maaliskuuta 2021 ja kello on 8:58 - N 60 23.068 E 23 57.373

Lieteasema - "blogi"
Lieteasemasta, kunnan toiminnasta ja muusta omia kommentteja

Juhlapäivät sähköiseen kalenteriin, tai puhelimeen?
Entäs Jääkiekon MM-
kisojen ottelut? Suomen juhlapäivät vuodelle 2013 ja kiekko-otteluita esi-
merkiksi MS Outlookiin, ja muihinkin tästä

Onko snapsilaulujen sanat hukassa?
Mene osoitteeseen m.muistutus.net/snaps, tai lue alla oleva QR koodi
älypuhelimesi viivakoodilukijalla:

Avain vailla kelluketta, tai korkkiruuvi?
Entäs köysimatto jalan alle, veneelle tai kesä-
mökille? Lue lisää tästä

Pyrkiikö ampparit osille?
Suojaa pullot ja tölkit kuokkavierailta. Lue ampiaissuojista tästä

Pätkiikö muisti?
Vaimon syntymäpäivän unohdus - kohtalokasta pelastus täällä

Laiskottaako?
Käy Virtuaalikuntosalilla hoitamassa hommat, niin ei omatunto vaivaa...


Saukkolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa - asiaa

Tässä materiaalia liittyen Uudenmaan Ympäristökeskuksen myöntämään ympäristölupaan, siitä tehtyyn valitukseen, kunnan ja Uudenmaan Ympäristökeskuksen lausuntoihin valituksemme johdosta, sekä vastaselityksemme lausunnoista johtuen.

Prosessihan menee siten että

  • ensin joku hakee lupaa ympäristökeskukselta

  • joka käsittelee asiaa

  • joka kuuluttaa asiasta niille joita se koskee

  • halutessaan voivat ne joita asia koskee tehdä muistutuksen asian johdosta (tehty, kts alla)

  • ympäristökeskus päättää asiassa: lupa tuli / ei tullut, tässä tuli

  • luvasta valitetaan hallinto-oikeuteen

  • hallinto-oikeus pyytää lausunnot osapuolilta valituksen johdosta, tässä kunnalta ja ympäristökeskukselta

  • valittajille varataan oikeus antaa vastaselitys, eli kommentoida annettuja lausuntoja

  • ja sitten hallinto-oikeus vetäytyy kammioonsa (tässä ollaan nyt)

  • hallinto-oikeus päättää asiassa


Mistä kaikki lähti liikkeelle?

Nummi-Pusulan kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 14.6.2005 ryhtyä järjestämään sako- ja umpikaivolietteen vastaanottamisen aloittamisen Saukkolan jätevedenpuhdistamolla. Asia olisi saattanut jäädä heti huomaamatta, ellei Länsi-Uusimaa olisi siitä kirjoittanut 16.6.2005. Kun sitten näin kuulutuksen jossa Saukkolan jätevedenpuhdistamolle haettiin uutta ympäristölupaa yhdistin heikkona hetkenä nämä kaksi asiaa, ja sitten nimiä keräämään ja muistutusta tekemään

Asiaan liittyviä asiakirjoja


Sitten Uudenmaan ympäristökeskus myönsi 5.10.2006 Saukkolan jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan.

Lupa löytyy PDF - muodossa TÄSTÄ

Luvasta tietenkin valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus jätettiin 4.11.2006, ja siihen liitettiin erilaisia asiakirjoja


Valitus ja sen liitteet


Valituksen johdosta Vaasan hallinto-oikeus pyysi lausuntoja

Tekemämme valituksen johdosta Vaasan hallinto-oikeus pyysi vastineen Nummi - Pusulan kunnalta ja lausunnon Uudenmaan ympäristökeskukselta kunnan lausunnon johdosta. Vastineesta ilmeni että kunta oli täydentänyt ympäristölupahakemustaan sisältämään sako- ja umpikaivolietteen vastaanoton toteamalla että tällä hetkellä Saukkolan jätevedenpuhdistamolle viedään 1 300 - 1 900 m3 lietettä vuodessa, ja että vuoteen 2014 mennessä määrän arvioidaan kasvavan 5 000 m3, ollen näin 2 - 3 autokuormallista joka päivä

Kun vastineet oli saatu pyysi Vaasan hallinto-oikeus meiltä vastaselitystä. Vastaselityksen liitteissä on mm Vihdin kunnan Nummi-Pusulan kunnan tekniselle lautakunnalle toimittama ilmoitus jonka mukaan Nummi-Pusulan alueelta voidaan ottaa vastaan lietettä Vihdin puhdistamolla...

Vastaselitys jätettiin Vaasan hallinto-oikeudelle 29.3.2007.


Asiakirjat


Asia on siis tällä hetkellä Vaasan hallinto-oikeudessa, ja sen päätöstä voidaan odotella noin syksyllä 2007, luulisin. Siihen asti pitäisi olla ja elää, ja koska tilanne oikeasti ei ole ainakaan paranemaan päin pitäisi varmaankin saada viestiä kunnan päättäjille että eivät edes harkitsisi lietteen kuljettamista tänne enää.

© Kim Rönnberg - 2004 - 2013