Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 26.09.2006

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.09.2006 Pykälä 46


Edellinen asia | Seuraava asia

Tekninen lautakunta
§ 46
26.09.2006

 

LAUSUNTO VESIHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PÄIVITYKSESTÄ

 

TEK § 46
Uudenmaan ympäristökeskus pyytää kunnan lausuntoa vesihuollon kehittämisohjelman päivityksestä.
Uudenmaan ympäristökeskus, Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto ovat laatineet päivitysluonnoksen vuonna 2004 valmistuneesta Uudenmaan ympäristökeskuksen alueen vesihuollon kehittämisohjelmasta. Ohjelmassa hankkeet on sijoitettu niiden tärkeyden ja kiireellisyyden perusteella hankekoreihin (ohjelma oheisena).
Kehittämisohjelmassa hankkeet on jaettu hankekoreihin siten, että ensimmäiseen koriin on sijoitettu vuosina 2006-2010 ja toiseen koriin 2011-2015 toteutettavaksi aiotut hankkeet.

 

Päätösehdotus: Nummi-Pusulan kunta katsoo, että E-18 -liittymän vesijohto ja viemäri, Keräkankareen alkalointilaitos ja Marttila-Herrala -hanke tulee siirtää ykköskoriin hankkeiden kiireellisyyden tähden. Muuten kunnalla ei ole huomautettavaa vesihuollon kehittämisohjelman päivityksestä.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia


Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 26.09.2006 | Avaa haku
© Documenta Oy